•  

  •  

 

El Ministeri de Cultura d'Espanya i la Comissió Europea, en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona, organitzen el Fòrum Europeu d'Indústries Culturals, la principal trobada prevista per la presidència espanyola de la Unió Europea en matèria de cultura. El Fòrum precedirà la reunió informal de ministres de Cultura de la Unió Europea que tindrà lloc l'endemà, dia 31 de març, a Barcelona.

 

Espanya assumeix la presidència de la Unió Europea durant el primer semestre de 2010, la primera que se celebra en el marc del nou sistema de trio de presidències. Entre els objectius establerts pel Ministeri de Cultura hi ha el foment i el suport a les indústries culturals com a agents de desenvolupament econòmic i social, així com la consecució dels objectius de l'estratègia de Lisboa per aconseguir que el 2010 la Unió Europea sigui «l'economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món, capaç d'un creixement sostenible amb més i millors llocs de treball i més cohesió social». En aquest context, la Comissió Europea està elaborant el Llibre verd sobre les indústries culturals i creatives, les línies generals del qual es presenten en aquesta trobada. D'altra banda, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, en el marc de la seva tasca de defensa del teixit empresarial i conscient de la importància de la cultura com a factor estratègic de futur, també col·labora en aquesta iniciativa.

 

El Fòrum Europeu d'Indústries Culturals pretén donar continuïtat al Congrés Internacional d'Economia i Cultura que es va celebrar a Barcelona el mes de maig de 2009 i que va ser organitzat per la mateixa Cambra de Comerç de Barcelona i el Ministeri de Cultura. El Congrés va constituir un primer pas per ajudar a construir l'agenda europea a l'entorn de la competitivitat i la creativitat, per potenciar els professionals i les empreses de la cultura com a catalitzadors de riquesa, i per reforçar la percepció social sobre el paper de la creació, la producció i el patrimoni cultural com a motors de la societat contemporània.

 

El Fòrum s'estructurarà al voltant de cinc grans eixos temàtics:

 

  • El finançament de les indústries culturals (mecanismes d'intervenció financera, sostenibilitat de les pimes).

 

  • Els professionals de les indústries culturals (noves competències derivades de la mutació digital, reptes formatius, mobilitat del talent).

 

  • La internacionalització (producció local en mercats globals, estratègies d'internacionalització i cooperació).

 

  • La propietat intel·lectual i la gestió de drets.

 

  • El desenvolupament territorial (cultura i desenvolupament territorial, programes europeus de desenvolupament local i regional).

 

 

 

 

Lloc de l'esdeveniment


El Fòrum tindrà lloc a la Casa Llotja de Mar, la seu corporativa de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona:

Casa Llotja de Mar
Passeig d'Isabel II, 1
08003 - Barcelona

Telèfon: 902 448 448

www.casallotja.com

 

  

 

 

 

Logos